ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ

Δραστική Ουσία

Clopidogrel Besylate

Μορφή - Συσκευασία

Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Κουτί των 28 δισκίων

Περιεκτικότητα

Κάθε δισκίο περιέχει 75mg Clopidogrel besylate

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Σημείωση:
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λοιπά Προϊόντα