ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η MINERVA PHARMACEUTICAL, με την ευθύνη της ιστορίας της και με γνώμονα την ποιότητα ζωής των ασθενών, θέτει ως βασική παράμετρο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Μέσα από ένα πλέγμα στοχευμένων δράσεων, που απαντούν σε ανάγκες τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, η εταιρεία προωθεί τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.